Deutsche Verbände

Deutsche Verbände

Deutscher Petanqueverband
http://www.petanque-dpv.de/

Petanque Bayern
https://www.petanque-bayern.de/

Pétanque Suedbayern
http://www.petanque-suedbayern.de/

Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg
https://petanque-bw.de/

Landes-Pétanque-Verband Berlin
https://www.petanque-berlin.de/

Hessischer Pétanque Verband
https://www.hessenpetanque.de/

Pétanque Verband Niedersachsen
https://www.npv-petanque.de/

Pétanque Verband Nord
http://www.petanque-nord.de/

Boule- und Pétanqueverband Nordrhein-Westfalen
https://www.boule-nrw.de/

Pétanque Verband Rheinland-Pfalz
https://www.pvrlp.com/

Saarländischer Boule-Verband
http://www.petanque-sbv.de/

Pétanque Verband Ost
https://pv-ost.de/